HAYMANA TERMAL SUYU BİLİMSEL OLARAK DÜNYANIN EN İYİ TERMAL SUYU OLARAK TESCİLLENDİ.

YOKSA ÖLÜMSÜZLÜK SUYU AB-I HAYAT BULUNDU MU?.. Acaba Ab-ı Hayat olarak da bilinen “Ölümsüzlük İksiri, Haymana Kaplıca’larına ait termal suların ta kendisi miydi? 9 min


0
17 shares

Haymana Kaplıcaları çok yönlü kullanılabiliyor.Öncelikle sağlıkta.

İstanbul Üniversitesi, Atom Enerjisi Kurumu ve Hıfzıssıhha Kurumu tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Haymana suyunun dünyanın en iyi suyu olduğu bilimsel olarak tescillendi. Acaba Ab’ı Hayat olarak da bilinen “Ölümsüzlük İksiri,, Haymana Kaplıca’larına ait termal suların ta kendisi miydi? Bu yazımızda bunun cevabını bulacaksınız.

Sadece Sağlık Turizmi değil

Başta kadınlar olmak üzere artık tüm insanlar doğal yoldan yaşlanmamak, sağlıklı yaşamak ve güzel ve genç kalmak istiyor. Bunun için önemli bütçeler ayırıyorlar. Sektörün pazarında önemli miktarda gelir sağlayan planlamalar yapılıyor. Kimi ülkelerin milli gelirlerinde önemli bir pay sahibi olabiliyor. Sadece Sağlık Turizmi değil , estetik, SPA’lar, Balneolojik uygulama ve terapiler (Balneoterap öncelikle, termal – mineralli suların, peloidlerin ve dozları belirlenmiş, banyo, paket, içme ve inhalasyon uygulamaları şeklinde, düzenli aralıklarla seri halde tekrarlanarak kullanılmasıyla, belirli bir zaman aralığında ve kür tarzında gerçekleştirilen bir uyarı-uyum tedavisi olarak tanımlanmakta. Bilimsel bir alan olarak balneoloji ise, toprak, su (deniz) ve iklim kaynaklı doğal iyileştirici (terapötik) etkenleri inceleyen bilim dalı olarak biliniyor. Kısaca kaplıca ve şifalı banyoların çeşitli hastalıklar üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı olarak da söylenebilir. Zaten en son Tescil de böyle akademik düzeyde olup, bu konuda ülkemizde ki ulaşabileceğimiz en yetkin isim tarafından gerçekleştirilmiş.

Genç kalmak ve yaşlanmayı geciktirmek için en doğal yöntem kaplıcalar
Haymana Termal suları Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlıların kullanımından sonra Cumhuriyet Dönemi’nde de bilinip kullanılagelen önemli termal kaynakları olmuştur. Haymana ilçe merkezi de bu suyun etrafında oluşan bir yerleşim yeridir. Osmanlı’da son idari şekli Has olarak yönetilen bir bölge idi. Tarihi bir çok belgede termal suların etrafında gerçekleşen olaylar anlatıla gelir. Moğol İmparatoru Timur’un hasta kızını buraya getirdiği rivayetler arasında. Köroğlu, Bolu Beyi’ne isyanı sırasında bir süre Haymana bölgesine gelip saklanmıştır. Burayı seçmesine neden olabilecek bir ek bilgi de Bolu’dan sürülerek getirilen binlerce başlık küçükbaş hayvan sürülerinin Haymana Ovasında yayılıp geri dönmeleri olabilir. Suyun etrafında her zaman bir tarih cereyan etmiştir. Bunlardan en önemlisi Yunan İşgali sırasında işgal güçleri Haymana çevresinde en son Mangal Dağı’na kadar gelmişlerdir ve 22 gün süren çetin direniş sonrası geri çekilmeye buradan başlamışlar, çünkü daha ileri gidememişlerdir. Kurtuluş Savaşı’nın çok kritik bir dönemi bu çevrede gerçekleşmiştir.

“Haymana Belediyesi, suyun bilimsel analiz sonuçlarını yerli ve yabancı 120 basın mensubunun katıldığı toplantı İstanbul’un gözde mekânlarından Fenix’te  yapıldı. Sunuculuğunu ünlü spiker Ayşenur Yazıcı’nın yaptığı toplantıya Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Haymana Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztaş, Talip Kapıcı, Haymanalı gazeteci-yazar Abbas Güçlü, suyun bilimsel analizini gerçekleştiren Prof. Dr. Zeki Karagülle, proje ekibi; Sevil Balcı Atak, Halil İbrahim Uçak, Muhammet Avcı katıldı. Grannos Termal Otel, Midas Otel ve Doktor’un Oteli’nin müdürleri de toplantıya katılan isimler arasındaydı.”(Haymana Belediye Web Sitesi)

Haymana Belediyesi tarafından, İstanbul  Tıp Fakültesi’nin çalışması 2017’de Tescil Raporuyla ‘Dünyanın En İyi Termal Ve Kaplıca Suyu’ olarak  duyuruldu

Yine Tescil Haberi Medikal News’de şöyle vurgulanıyor: “İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Karagülle de, Haymana termal suyun kalitesini bilimsel verilerle açıkladı. Karagülle, Haymana Kaplıcaları suyunun içeriğindeki karbonat, florür, krom, bakır, çinko, kalsiyum ve magnezyumun cilt için en ideal bileşme sahip olduğuna dikkati çekerek, “Haymana Termal Suları cildi besleyen, gençleştiren özelliği ile dünyanın en iyi ve birinci suyu” dedi.

Haymanada bir çok farklı nitelik ve uygulama şekli olan tesisler var

Karagülle, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de şifasından faydalanılan Haymana termal sularının romatizmal hastalıklardan metabolizma hızlandırmaya kadar birçok sorunun çözümünde faydalı olduğunu vurguladı. Karagülle, “Haymana termal suları cilde bir ışıltı kazandırmakla kalmayıp uzun süreli güzellik ve anti-aging özelliği ile de ön plana çıkıyor. Haymana suyundaki çinko, krom ve bakır değerleri ile cilt fonksiyonu desteklenir. Cilde en iyi dengeyi sağlayan ve birbirini destekleyen mineraller kalsiyum ve magnezyum minerallerindeki orandır” ifadelerini kullandı. 

Dünyanın en iyi Suyu

Toplantıda Karagülle tarafından, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut’a,  İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı tarafından hazırlanan uluslararası geçerliliği olan “Dünyanın en iyi Suyu Tescil” belgesi takdim edildi.” (Medikal News)

Haymana termal sularının Haymana Belediyesi tespit talebi üzerine İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Başkanı  Prof.Dr. Zeki Karagülle tarafından Tescillendiği bilgisi 2017 yılında dünyaya duyuruldu. (Prof. Dr. M. Zeki KARAGÜLLE Chairman of Turkish Society of Spa Medicine and Balneology, Thermal Spa, Thalasso and Cure Centers Association and International Society of Medical Hidrology and Climatology)

Kaplıcadan çıkanların ağzından sıkça “Yeniden doğmuş gibiyim” sözünü çok duyarsınız

Bu Termal Su Anadolu’da Yaşamış Her Kültürün İlacı.

Anadolu’da yer almış tüm uygarlıkların bir termal-kaplıca kültürü hep varolmuştur. Hepsi hamamlar inşa etmişlerdir. Suyun özelliğine göre belli bir mimari yapı da şekillenen bu merkezlerin bir kısmı günümüze taşınmıştır. Her ne kadar suya gelen ve şifa turizmi kapsamında arayış içinde olanların bu tür özgün yapılarını koruyan merkezlere daha da ilgili davrandıkları bir gerçektir. Fakat artık sağlık ve gençlik duygusu yapılardan çok dikkatin sulara yönelmesine neden olur. Bu nedenle en çok sağlık ve şifa veren sular kulaktan kulağa anlatılarak ünü yayılmıştır. Haymana Kaplıcaları’nın Anadolu ve dünyada bilinmesi yakın zamana kadar böyle gerçekleşmiştir. Son yıllarda yerel yönetimin konuya daha çok eğilmesiyle, iletişim araçlarının gelişmesiyle de daha çok duyurulması mümkün olmuştur.

Şehir merkezinde beledeyenin tesisleri yanında bir çok otel de termal-kaplıca  suyuyla hizmet vermektedir
Geçmişten günümüze

Her düzeyde termal turist ağırlayabilecek tesislerin varolması söz konusudur. Ancak özellikle termal turizm başlı başına bir bilgi birikim ve tıbbi alt yapı ve destekle gerçek anlamda varolabilmektedir. Artık üniversitelerde de bir bilim dalı ve disiplin için de araştırmalar yapılmakta, eğitim verilmektedir. Ve artık kaplıca ve termal turizmin kapsamı kesinlikle tıbbi bir süreci içermektedir.Geçmişten günümüze Roma Hamamları(Doğu Roma İmparatorluğu Bizans), Selçuklular ve Osmanlılar’da önemli bir kaplıca yapımı gerçekleşmiştir. Haymana’da ne yazık ki bu eski yapıma uygun bir mimari yapı korunamamıştır… Günümüz teknikleriyle inşa edilen yapılarla kaplıcalar hizmet vermektedir.

Su Var Su Var.

Hayat suda başlamış. Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları da suyun etrafında yaşam bulmuşlar. Bir sonraki adımda ölümsüzlüğü yine suda aramışlar. Her yerde birbirinden farklı özelliklerde kaplıcalar içmeler bulunurken kimi suların gözlemlenebilir, deneyimlenebilir bir şifa farkı olması onlara daha da önem kazandırmış. Haymana Kaplıcalarına gelerek sedyeyle, tekerlekli sandalyede ve koltuk değnekleriyle gelip, ayağa kalkıp yürüyerek memleketlerine dönenlerin görülmesi sıradan bir durum olmuştur artık. “anti-aging, wellness ” En başta gençliği koruyucu ve yaşlanmayı geciktiren özelliğiyle ilgi merkezi.”Haymana suyundaki çinko, krom ve bakır değerleri ile cilt fonksiyonu desteklenir. Cilde en iyi dengeyi sağlayan ve birbirini destekleyen mineraller kalsiyum ve magnezyum minerallerindeki orandır.” Prof. Dr. Zeki Karagüllehttp://www.termalspasaglik.com/hakkinda/prof-dr-m-zeki-karagulle/ 

Haymana Termal Ve Kaplıca Sularının Tescil Belgesi

Bilimsel olarak doğrudan onaylanan haliyle böyle diyor Karagülle

Haymana Kaplıca Suları ilçe içinde geçmişten gelen kaynağa ek olarak yapılan sondajlarla çoğaltıldı. Su kaynaklardan 44 Derece olarak çıkıyor. Doğrudan kullanıma giriyor. Soğutma ısıtma, arıtma gibi her hangi bir ek işlem görmüyor. Doğal haliyle kullanılması doğal etkisini güçlendiriyor. Suyun kullanımı ve etki yollarını doğrudan belge üzerinde görmek mümkün.

  • Banyo kürleri, 
  • İçme Kürleri ve Duş, 
  • Sprey ve Yıkama vb. lokal uygulamalar 
  • Balneolojik Kozmotik Ürünlerin kullanımıyla yarar sağlanıyor
Hayme Analar Kadın Kooperatifi tarafından Cilt için üretilen “Doku Onarıcı, Kükürt Etkili ve Cildi Nemli tutabilen sabun

Suyun şifa amaçlı tüm kullanımlar öncesi, tıbbi ön muayene kesinlikle öneriliyor. Dünyada en kabul gören ve doğru uygulamanın, kullanıcının önce doktor muayenesi ile suyu kullanması. Suyun içerikleriyle, en doğru etkileşiminin tespitinde bu çok önemli. Doktor yönlendirmesi ile yukarıda sayılan uygulamaların tümü ya da bir kaçı seçilebiliyor.

Genç kalmayı ve yaşlanmayı önleyici etki kapsamında kullanım tercihlerinde ilk sırayı alıyor.

Pek çok kullanıcı 14 ila 21 Gün süren ve 1-3 seans arası 15-20 dakikalık kürlerle uygulanan bir dönemin sonunda bebek cildine yakın bir cilde kavuşulduğu gözlemleniyor.

Romatizmal Hastalıklar

Rahatsızlıklarını önemli ölçüde tedavi edip kaplıcadan ayrılanların sayısız örneği var

Fizik Tedavisi Kapsamlı Uygulamalar

Kireçlenmeler, Travma Sonrası Dönem, Ameliyat Sonrası İyileşme 

Hastalar Fizik Tedavisi sırasında termal sulardan yararlandırılıyor.Sosyal güvenlik kurumlarının bu kapsamda güvence sağlaması bu şekilde kullanımın hatırı sayılır bir artış sağladığın gösteriyor.

Cilt Hastalıkları

Birçok deri hastalığına iyi gelen su, Sedef gibi hastalıklara da öneriliyor.

Metabolik Rahatsızlıklar

Diyabet, Metabolik Sendrom ve Ateroskleroz (Damar Sertliği)

Sindirim Sistemi Hastalıkları

Bilişsel (Kognitif) Fonksiyon Sorunları

Alzheimer Hastalığı

En çok dikkat çeken ve öne çıkanlar olarak sıralanabilir. Belgenin “aslının aynısı” onaylı halini de sizlerle paylaşıyoruz.

Haymana 1259 m rakımıyla olağan üstü güzel ve bol oksiijenli bir havaya sahip
Haymana Kaplıca Suları 1259 Rakım yükseklikteki ilçe merkezinde Hastane ve diğer tüm sosyal olanaklarıyla şirin sakin bir ilçe olarak dikkat çekiyor.Bol oksjenli havası yaz kış nefes almanın hayata sevinci verdiği bir kasaba. İlçede dışarıdan gelip memurluk yapanların daha sonra emeklilik hayatlarını burada geçirme tercihlerinin bir nedeni de bu.

 İlçenin Batısından bir Otelin görünüşü

Hava güzel Su güzel

Bozkır bitki örtüsü yaygınlığı ve baskın kekik aroması et ve süt ürünlerinin tümüne sirayet edince, bölgenin de bir hayvan otlatmaya uygun meralara sahip olması, doğal ve organik gıdalara da ulaşım kolaylığı sağlıyor. Değişik yöreye özgü tatları keşfetmek ayrı bir keyif. İlçeye Kaplıca turizmi için gelenler Tarihi ve kültürel zenginliklerle pek çok yeri gezip görme olanağına da sahip oluyorlar. İlçe sınırları içinde Gavur Kale, MÖ.3000 yıllarına ait 5000 yıllık Hititlere ait bir tarihi yer en önemli ve dünyaca bilinen arkeolojik kalıntılardır.

Doğusunda güzel bir koruluk alan ve hemen altında bir gölet yer almakta
ODTÜ Jeoloji Mühendisliği başta olmak üzerek bölgenin fay hatları için güzel bir inceleme alanı olması, fosil yataklarının bolluğu dikkat çeker. Kurtuluş Savaşı’nın işgalin gelip dayandığı ve geri çekilmeye başladığı son nokta yine ilçe sınırları içinde olan Mangal Dağı olmak üzere Bölgenin en yüksek noktası Çaldağı’da tarihi alanlardır. Çok faklı kültürlerin bir arada yaşadığı ilçe köyleri geniş bir alana yayılmıştır. Tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynağıyken son 30 yılda aşırı bir kente göç gözlenmektedir.

5000 yıl öncesine ait Gavur Kale’de bu kabartmalarda acaba “Tanrılara Haymana’nın Termal Kaplıca Suyu mu sunuluyordu?..Yoksa Tanrılar Bu Suyu Ölümsüzlük Hediyesi olarak insanlara mı sunuyordu?”
Hayat İksiri olabilecek denli değerli Haymana Kaplıca ve Termal Suları beş yıldızlı oteli de dahil bir çok nitelikli konaklama ve kaplıca suyunun kullanılabildiği tesislere sahip. Ankara’ya 74 km uzaklığı olmasına rağmen 1 saat kadar kısa bir sürede ilçeye ve bu suya kavuşmak mümkün.

MÖ.3000 Yıllarına ait Hitit Uygarlığına ait Gavur Kale tüm dünya Arkeologları ve Tarihçileri tarafından biliniyor

İsteyene gençlik, isteyene güzellik          

İnsanlar artık her şeyin doğalını, organik olanını ararken, gençliğin ve yaşlanmamanın en doğal haline bu nitelikli suyla devasa harcamalar yapmadan ulaşabilecek bir imkana sahip Haymana Termal ve Kaplıcalarından…İsteyene gençlik, isteyene güzellik, isteyene sağlık vadediyor. Elinde bilimsel bir belge ve raporla sizleri bekliyor Haymana Kaplıcaları.

Bülent Han-2019-Fotoğraflar:Haymana Belediyesi Resmi Sitesi, Haymana.com, Hürriyet Gazetesi İnternet Sayfası.


Like it? Share with your friends!

0
17 shares

Sizin Tepkiniz Nedir?

TIKLA TIKLA
0
TIKLA
TIKLA TIKLA
0
TIKLA
TIKLA TIKLA
0
TIKLA
TIKLA TIKLA
0
TIKLA
TIKLA TIKLA
1
TIKLA
TIKLA TIKLA
0
TIKLA
Bülent Han

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir format seç
Kişisel Test
Kişisel bir şey ortaya koymayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar verme ya da görüş belirleme/oy verme
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım-MEME
Fotoğraflarınızı yükleyin ve üstüne birşeyler yazın
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı