Kullanım Koşulları

Türkiyem.Net

Kullanım Sözleşmesi

Kullanım Koşulları (“Anlaşma”) www.Turkiyem.Net.com adresinde ve Turkiyem.Net’in sahip olduğu veya Turkiyem.Net tarafından işletilen diğer web sitelerinde  (“Turkiyem.Net” yada “Biz”) ‘in hizmetlerini kullanımınız ile ilgili kayıt ve şartları tarif etmektedir. Siteye kullanarak bu Koşulları kabul ettiğinizi belirtmektesiniz. Eğer bu Koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen bu siteyi kullanmayın. Herhangi bir bildirim yapmaksızın bu Koşulları zaman zaman değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Tüm değiştirilen kayıt ve şartlar, yayına alındıktann hemen sonra geçerli olacaktır. Profil sayfanızı periyodik olarak gözden geçirmenizi tavsiye ederiz, zira değişiklikler sizin üzerinizde bağlayıcı olacaktır. Bu Anlaşma herhangi bir şekilde sizin tarafınızdan değiştirilemez ve/veya tadil edilemez.

Kullanıcılar Turkiyem.Net’i ziyaret ettiği anda Bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılırlar.

1.Turkiyem.Net bir tarafsız alandır. 

Turkiyem.Net, ”Türk’ün olduğu her yerdeyiz” sloganıyla yola çıkmış yeni bir topluluk ve Pazar yeridir. Turkiyem.Net bir hizmet sağlayıcısı, firma yetkilisi veya bir acente temsilcisi değildir. Turkiyem.Net üyeleri (“Üyeler”) Türkçe konuşup yazabilen herkes, 13 yaşını geçmiş bireyleri ve onların aynı yaştaki arkadaşlarını (hep birlikte “Türkler”) ve Türklere, ürünler ve hizmetler sunan şirketler ve diğer üçüncü tarafları (“Firma Yetkilisi”) içermektedir. Biz ve Saha, Kullanıcılarımızın üreteceği özgün içerkler için bağlanabileceği bir tarafsız saha olarak işlev görmekteyiz.

Üyeler arsındaki fiili işleme dahil değiliz ve bunun bir tarafı değiliz. Sonuç olarak, Web Sitemizde gerçekleşen işlemlerin kalitesi, doğruluğu, güvenliği ve yasallığı, üretilen yada üretilecek olan içerklerin doğruluğu veya Ürün ve Hizmet Satıcılarının mal veya hizmetleri sağlama yetkinliği konusunda herhangi bir kontrol sahibi değiliz ve Kullanıcıların fiillerinden veya fiilde bulunmamalarından sorumlu değiliz.

2. Üyelik.

Türkiyem üyeliği sadece geçerli kanun altında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler akdedebilecek en az 13 yaşındaki kişiler ve tüzel kişilikler için mümkündür. Servislerimiz 14 yaşından gün almayanlara veya geçici veya süresiz olarak askıda bulunan Üyelere sağlanmamaktadır.Türkiyem’de üyelik, yasaklandığı durumlarda geçersizdir. Türkiyem üyeliğiniz diğer herhangi bir tarafa transfer edilemez veya satılamaz.

Eğer bir şirket olarak kaydoluyorsanız, tüzel kişiliği işbu Anlaşma ile bağlı kılmaya yetkiniz olduğunu beyan ediyorsunuz. Eğer bir şahıs olarak kaydoluyorsanız, en az 14 yaşında olduğunuz ve bir yasal olarak bağlayıcı sözleşmeye taraf olabileceğinizi beyan ve garanti ediyorsunuz. Mal ve hizmetlerin satışı ile ilgilenen üyelerin uygunsa geçerli bir ticari işletme ruhsatı bulunmalıdır.

 Türkiyem’e katılarak (i)hakkınızda bize doğru, eksiksiz bilgiler sağlamayı ve bu bilgileri gerektiği zaman güncellemeyi; (ii) işbu Anlaşmanın, Türkiyem Kullanım Yemini, Türkiyem Topluluk Kılavuzlarının kayıt ve şartlarının tamamına bağlı kalmayı; (iii) kullanıcı adı ve şifrenizi muhafaza etmeyi; ve (iv) üyelik hesabınızın tüm faaliyetlerinden sorumlu olmayı kabul ediyorsunuz. Buna ek olarak, Türkiyem ile telefon aracılığıyla irtibata geçmeniz durumunda, bu telefon görüşmelerinin kaydedilebileceğini kabul ediyorsunuz.

“Baslangic”, “Deneme”, “Ucretsiz” veya diğer ücretsiz Firma Yetkilisi promosyonlari periyodik olarak Türkiyem tarafından sunulabilir. Bu ücretsiz Firma Yetkilisi promosyonlari, herhangi bir reklamın yerleştirilmesi veya diğer menfaatleri garanti etmemektedir. Türkiyem, bu ücretsiz Firma Yetkilisi promosyonlarinin koşullarını değiştirme veya bunları iptal etme hakkını mahfuz tutmaktadır.

3. Yasaklanmış Faaliyetler. Sitenin ziyaretçileri ve Üyeleri aşağıdakileri gerçekleştiremezler:

-Bir başka kişinin adına bir hesap açamazlar;

-Birden fazla hesap açamazlar;

-Bir başkasının hesabını kullanamazlar;

-Diğer kişi veya kurumu taklit edemezler

-Siteyi kanun veya geçerli düzenlemeleri ihlal etmek , başkalarını buna teşvik etmek veya bunun nasıl yapılacağı konusunda talimat vermek için kullanamazlar;

-Herhangi bir geçerli kanun, yönetmelik, tüzük veya düzenlemeyi (tumuyle “Kanun”) ihlal eden ürün veya hizmetler sunamazlar veya herhangi bir Kanunu ihlal edecek bir şekilde ürün veya hizmetleri sunamazlar;

-Resmi kuralları yayınlamadan herhangi bir çekiliş, promosyon veya yarışma düzenleyemezler

-Robotlar, örümcekler veya diğer araçların kullanımı da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Site Üyeleri hakkında bilgi toplayamaz veya hasat edemezler;

-Üyelere istenmeyen e-posta göndermek için Sitedeki bilgileri kullanamazlar

-Sitede herhangi bir gereksiz yüke neden olabilecek veya karmaşaya yola açabilecek herhangi bir şey yapamazlar (bu konuda tespit tamamen Türkiyem.Net’in takdirindedir.)

-Üyeliğin geçici veya kalıcı olarak askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda Siteyi kullanamazlar

-işbu Anlaşmanın herhangi bir koşulunu ihlal edemezler.

 4. İlave Kayıt ve Şartlar:

Sınırlama olmaksızın belli servisler veya kullanımlar ile ilişkili ücretler dahil olmak üzere Sitede farklı yerlerde Sitenin tarafınızca kullanımına ilişkin ilave kayıt ve şartları belirleme konusunda tek takdir hakkımız bulunduğunu kabul etmektesiniz.  Söz konusu ilave kayıt ve şartların işbu Anlaşmanın geçerli bir tadili olarak değerlendirileceğiniz ve söz konusu kayıt ve şartların buraya dahil edileceğini kabul ediyorsunuz.  Ayrıca açık bir şekilde şunu kabul ediyorsunuz ki eğer söz konusu ilave kayıt ve şartlar ile burada belirtilmiş olan Koşullar arasında herhangi bir anlaşmazlık olursa, ilave kayıt ve şartlar geçerli olacaktır.

 

5. Ücretler.

Halihazırda Kullanıcılar veya Firma Yetkilisi için GelinGeliyor’a katılmak için herhangi bir asgari ücret YOKTUR.  Opsiyonel ücret temelli hizmetler bulunmaktadır ve bulunacaktır, ancak katılım zorunlu DEĞİLDİR.

Reklam Veren Türkiyem Firmaları:

Geçerli Firma Hesaplarına sahip Firma Yetkilisi  ilave ücretli hizmetleri tercih edebilir (“Vitrin Hizmetler”). GelinGeliyor Sitede bu Özel Hizmetler için fiyatları listeleyebilir, ancak bu fiyatları değiştirme ve indirim ve geçici promosyon yapma hakkını mahfuz tutmaktadır.

Hatalı Ücretlendirme:

Türkiyem’in size hatalı bir şekilde ücret kestiğini düşünüyorsanız, söz konusu ücretlendirmeden sonra 90 gün içinde info@turkiyem.net adresinden Türkiyem Firma Hizmetleri ile irtibata geçiniz.  30 günden fazla süre geçmiş olan ücretler için iade yapılmayacaktır.

6. Ödenmemiş Ücretler.

Eğer herhangi bir nedenle Türkiyem’e borçlu bulunduğunuz herhangi bir ücret alınmamışsa veya herhangi bir şekilde Türkiyem tarafından tahsil edilememişse (“Ödenmemiş Ücretler”), söz konusu Ödenmemiş Ücretleri ödemeyi kabul ediyorsunuz. Buna ek olarak, Türkiyem, sahip olduğunuz ödenmemiş hesap bakiyesi üzerinden, aylık % 3.0’lük oranda (veya kanunen izin verilen azami oranda) faiz kesebilecektir. Üyeler tarafından yapılan her türlü kısmi ödeme, öncelikli olarak faiz dahil Türkiyem’e borçlu bulunulan en yakın zamanlı ücretlere uygulanacaktır. Türkiyem, herhangi bir zamanda herhangi bir Ödenmemiş Ücret, ceza veya faizin miktarından feragat etme veya miktarını azaltma hakkını mahfuz tutmaktadır.

Herhangi bir Ödenmemiş Ücrete ilişkin olarak maruz kalmış olduğumuz herhangi bir avukat ücreti ve diğer tahsilat maliyetlerini de ödemeyi kabul etmektesiniz. Ayrıca, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, kredi raporlama kurumları, finans kuruluşları, vergi kurumları ve kanun uygulama mercilerine uygun raporlamalarda bulunma ve sonuçta ortaya çıkabilecek herhangi bir kovuşturma veya soruşturmada onlarla işbirliği yapma konusunda bize izin vermekte ve bizi yetkilendirmektesiniz. Yukardakilere bakılmaksızın, Türkiyem, bir Üyenin kredi kartına herhangi bir gecikme ücreti veya faizi kesmemeyi kabul etmektedir.

7. Fikri Mülkiyet İçeriğinin Korunması

Türkiyem Sitesi, telif hakkına sahip materyalleri, buluşlar, teknik bilgileri (know-how), potansiyel olarak patentlenebilir iş yöntemi materyallerini, tasarım logolarını, ifadeleri, isimleri, logoları, HTML kodunu ve/veya diğer bilgisayar kodlarını ve/veya scriptlerini içermekte veya kullanmaktadır (hep birlikte “Fikri Mülkiyet İçeriği”) ve bunların tamamı, bir üçüncü taraf lisansı uyarınca aksi belirtilmediği ve/veya sağlanmadığı sürece, tamamen kendi mülkiyetimizdedir ve bunlara ilişkin tüm tabi haklar, menfaatler ve unvanlara sahibiz. Renk kombinasyonları, sesleri, krokileri ve tasarımları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Sitenin “görünümü”, “hissedişi”, “görünüşü” ve “grafik fonksiyonuna” ilişkin telif hakkı ve ticari marka kanunları altında da mülkiyet haklarımız olduğunu beyan ederiz.

Bu Siteyi kullanımınızın, size bizim (veya herhangi bir üçüncü tarafın) Fikri Mülkiyet Haklarını kullanma konusunda herhangi bir ruhsat veya izin vermediğini kabul ediyorsunuz. Sınırlama olmaksızın siz veya diğer herhangi bir Üye tarafından sağlanan Gönderilmiş Bilgiler (aşağıda tanımlanmıştır) dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Fikri Mülkiyet İçeriğini çoğaltmayacak, değiştirmeyecek, teşhir etmeyecek, satmayacak veya dağıtmayacaksınız veya Fikri Mülkiyet İçeriğini kamu veya ticari amaçlarla diğer herhangi bir şekilde kullanmayacaksınız. Tüm diğer ticari markalar, servis markaları ve telif hakları kanuni sahipleri tarafından korunmaktadır. Önceden yazılı iznimiz olmaksızın Siteye herhangi bir şekilde link bağlantısı kuramazsınız.

Sitede, sınırlama olmaksızın Türkiyem ve Türkiyem logosu dahil olmak üzere tarafımızca sahip olunan veya lisanslanan ticari markalar, ticari isimler, ticari takdim şekilleri, servis markaları, domain isimleri ve diğer mülkiyet hakları belirtileri yer almaktadır (hep birlikte “Markalar”). Yazılı olarak aksi yönde mutabık kalınmadığı sürece, Markalardaki herhangi bir hakkın, mülkiyetin, lisansın, iznin veya menfaatin, işbu Anlaşma veya bunun herhangi bir kısmının yürütülmesi, ifası veya ifa edilmemesi uyarınca tarafınıza verilmediği veya devredilmediği veya tarafınızca iktisap edilmediği veya bu yönde bir amacın bulunmadığını kabul ediyorsunuz.

İşbu Anlaşmanın süresi boyunca ve daha sonra hiçbir şekilde Markaların geçerliliği, Markalardaki mülkiyet hakkımız veya Markalar için kullanım lisansına itiraz edemeyecek veya bunları reddedemeyeceksiniz ve diğerlerini doğrudan veya dolaylı olarak bunları yapmaya teşvik etmeyecek veya bu yönde onlara yardımcı olmayacaksınız. Markaları veya diğer benzer markaları, bunların değerini azaltacak veya itibarlarına zarar verecek herhangi bir şekilde kullanmayacaksınız. Markaların herhangi biri ile aynı veya buna benzer olan herhangi bir domain adı, ticari marka veya servis markasını kullanmayacak veya kaydetmeyeceksiniz.

8. DMCA Bildirimi.

Telif Hakkı İhlali İddialarının Rapor Edilmesi:

Telif hakkı ihlali iddialarını ciddiye alıyoruz. Geçerli kanun ile uyumlu telif hakkı ihlali iddialarına ilişkin bildirimlere cevap veriyoruz. Eğer Sitede veya Siteden erişilebilir olan herhangi bir materyalin telif hakkınızı ihlal ettiğine inanıyorsanız, Telif Hakkı Acentemize (aşağıda belirtilmiştir) yazılı bildirim göndermek suretiyle Siteden bu materyallerin kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Bu, Digital Millenium Copyright’ın Online Telif Hakkı İhlali Sorumluluk Sınırlaması Kanunu ile uyumludur.

Fiziksel veya elektronik imzanız

İhlal edildiğine inandığınız telif hakkı eserinin tanımı, veya eğer iddia Sitedeki birden fazla eseri içeriyorsa, bu eserlerin temsili bir listesi
O materyali bulmamıza yardımcı olacak kesinlikte ihlal ettiğine inandığınız materyalin tanımı
Sizinle irtibata geçebileceğimiz yeterli bilgiler (adınız, posta adresiniz, telefon numaranız ve varsa e-posta adresiniz dahil)
Telif hakkı bulunan malzemelerin, telif hakkı sahibi, acentesi veya kanun tarafından yetkilendirilmemiş bulunduğu yönünde iyi niyetli inanca sahip olduğunuz yönünde bir beyan.
Yazılı bildirimdeki bilgilerin doğru olduğu yönünde bir beyan.
Yalan yere tanıklık cezasının bilincinde olarak, telif hakkı sahibi adına hareket etme yetkinizin bulunduğu yönünde bir beyan.

info@turkiyem.net adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Lütfen şu konunun bilincinde olunuz ki eğer Sitedeki materyal veya aktivitenin telif hakkınızı ihlal ettiğini bile bile yanlış bir şekilde iddia ediyorsanız, zararlardan dolayı sorumlu tutulabilirsiniz ( maliyetler ve avukat ücretleri dahil).

Eğer siteye göndermiş olduğunuz materyallerin kaldırıldığına veya erişimin yanlışlıkla veya yanlış tanımlama ile engellendiğine inanıyorsanız, telif hakkı acentemize (aşağıda belirtilmektedir) yazılı bildirim göndermek suretiyle bize bir karşıt bildirim açabilirsiniz (“Karşıt Bildirim”)  Buna göre Karşıt Bildirim aşağıdakileri içermelidir:
 

  • Fiziksel veya elektronik imzanız 
  • Kaldırılmış olan veya kendisine erişim engellenmiş olan materyalin, veya materyalin daha önce bulunduğu yerin kaldırıldığı veya buraya erişimin engellendiği yerin bir tanımı 
  • Sizinle irtibata geçebileceğimiz yeterli bilgiler (adınız, posta adresiniz, telefon numaranız ve varsa e-posta adresiniz dahil)
  • Tanımlanan materyalin, bir hata sonucu veya kaldırılacak veya erişim engellenecek materyalin yanlış tanımlanmasının bir sonucu olarak kaldırıldığı veya erişimin engellendiğine iyi niyetli olarak inandığınıza dair, yalan yere tanıklığın cezasının bilincinde olarak verilmiş bir beyan. 
  • Adresinizin bulunduğu yargı çevresi (veya eğer Birleşik Devletler dışında ikamet ediyorsanız, Sitenin bulunduğu herhangi bir yargı çevresi) için sorumlu Bölge Mahkemesinin yargı yetkisine tabi olduğunuzu ve Siteye söz konusu şikayeti göndermiş olan kişiden (veya söz konusu kişinin bir acentesinden) servis almayı kabul ettiğinize dair bir beyan. 

Tekrarlı İhlaller

Uygun koşullar altında politikamız ihlalleri tekrarlayan kullanıcıların hesaplarını devre dışı bırakmak ve/veya sonlandırmak yönündedir.

9. Üyeler Arasında Anlaşmazlıklar; İbra.

Diğer Türkiyem Üyeleri ile olan etkileşimlerinizde tamamen kendiniz sorumlusunuz ve Biz bu yöndeki herhangi bir anlaşmazlığın bir tarafı değiliz. Siz ve diğer Üyeler arasındaki anlaşmazlıkları izleme hakkını saklı tutmakla birlikte bu yönde bir yükümlülüğümüz de bulunmamaktadır. Herhangi bir şekilde siz ve diğer Türkiyem Üyeleri arasındaki herhangi bir anlaşmazlıktan dolayı ortaya çıkan veya bununla bağlantılı olabilecek, niteliği ve türü ne olursa olsun, bilinen veya bilinmeyen, şüphelenilen veya şüphelenilmeyen her türlü iddia, talep ve zarardan (fiili veya dolaylı) Türkiyem’i, çalışanlarını, müdürlerini, acentelerini ve memurlarını ibra etmeyi kabul ediyorsunuz.

10. Hesap Şikayet Sistemi

Türkiyem Sitesi bir şikayet sistemi aracılığıyla Türkiyem topluluğu tarafından kontrol altında tutulmaktadır. Şikayet sistemi, Türkiyem Kullanım Koşullarının politikalarını iletmek için kullanılmaktadır. Türkiyem üyeleri, bu Anlaşma ile uyumlu olmayan belli metinleri /içeriği “şikayet edebilmektedir”. Bununla ilgili olarak bize iletişim sayfamızdaki form aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Bu formda kullanıcıdan ihlal nedenini belirtmesini talep ediyoruz. Bu bilgi daha sonra inceleme amacıyla Türkiyem’a gönderilecektir. Eğer Türkiyem personelinin görüşüne göre bir ihlalin meşru olmadığı değerlendirilirse, ihlal eden üyeye bir uyarı, askıya alma veya üyeliğin sonlandırılması uygulanabilir. İyi niyetli olarak uygunsuz olduğuna inanmadığınız herhangi bir içeriği şikayet etmemeyi kabul ediyorsunuz.

11. Gönderdiğiniz Bilgiler:

Site, Üyelerine, Türkiyem Topluluğunun (“Topluluk”) bir parçası olarak mesaj panoları, Firma Yetkilisi reklamları ve listeleri ve diğer araçlar aracılığıyla diğer Üyeler ile bilgi paylaşım fırsatı sunmaktadır (bu araçların herhangi biri ile Siteye gönderilen tüm bilgiler “Gönderilmiş Bilgiler” olarak anılacaktır). Bu işlevleri kullanarak, işbu Anlaşma ve Topluluk Kılavuz İlkelerinin koşullarına uymayı kabul ediyorsunuz. Türkiyem, Topluluğa yapılan gönderilen ve diğer Gönderilmiş Bilgileri izleme hakkına sahiptir ancak yükümlülüğünde bulunmamaktadır. Üyeler sadece kendi Gönderdikleri Bilgilerin içeriğinden sorumludur.

Sitemiz, bilgilerin tüm iletimi ve/veya dağıtımı için bir pasif kanal olarak hareket etmektedir ve Türkiyem Üyelerinin Gönderilmiş Bilgilerini kontrol etmemekteyiz. Herhangi bir Gönderilmiş Bilginin doğruluğu, güvenilirliği, eksiksizliği, gerçekliği veya uygunluğunu değerlendiremeyiz ve değerlendirmeyeceğiz ve bunlardan veya gönderen Üyenin kimliğinin doğrulanmasından sorumlu değiliz. İnternet üzerinden ulaştığınız tüm bilgiler gibi, Gönderilmiş Bilgilere dayalı olarak hareket etmeden önce bunların doğruluğunu teyit etmelisiniz. Türkiyem, bu kayıpların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsak bile, Gönderilmiş Bilgilere güvenmenin bir sonucu olarak maruz kalabileceğiniz herhangi bir kayıptan sorumlu değildir.

Gönderilmiş Bilgileri Sitedeki herhangi bir tarafa göndererek, Türkiyem’e, Site, Türkiyem’in işi veya promosyon konusunda veya bunlarla bağlantılı olarak, söz konusu Gönderilmiş Bilgileri kullanma, kopyalama, kamusal olarak ifa etme, kamusal olarak teşhir etme, yeniden biçimlendirme, tercüme etme, alıntı yapma (kısmen veya tamamen) ve dağıtma, söz konusu Gönderilmiş Bilgilerden türetilmiş işler hazırlama, veya bunları diğer işlere dahil etme, veya bunların alt lisanslarını verme ve bu konuda yetkilendirme konusunda gayrı kabili rücu, kalıcı, münhasır olmayan, devredilebilir, tam ücreti ödenmiş, royaltesiz, dünya çapında geçerli bir lisans (birden fazla düzeyde alt lisans verme hakkı ile birlikte) veriyor ve bunu verme hakkınız bulunduğunu beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

Şunu kabul ediyorsunuz ki, Türkiyem, Gönderilmiş Bilgilerinizin arşivlenmiş kopyalarını elinde tutabilir ve yukarıda tarif edilmiş olan lisans ile uyumlu olarak, Gönderilmiş Bilgilerinizin tarafınızca kaldırılmasından önce ürettiğimiz herhangi bir materyalle bağlantılı olarak Gönderilmiş Bilgilerinizi kullanmaya devam edebiliriz.

Ayrıca, Gönderilmiş Bilgileri göndermek suretiyle açık bir şekilde aşağıdakileri beyan ve garanti ediyorsunuz: (i)Siteye göndermiş olduğunuz tüm iletişim, içerik ve/veya bilgilerin, tüm ilgili hakları ile birlikte sahibisiniz; veya (ii)söz konusu iletişim, içerik ve/veya bilgileri kullanma, dağıtma ve çoğaltma konusunda dünya çapında geçerli, royaltesiz, kalıcı, gayrı kabili rücu, alt lisansı verilebilir, münhasır olmayan bir lisansın meşru ve haklı vericisisiniz.

Ayrıca şunu da beyan ve garanti ediyorsunuz ki, Gönderilmiş Bilgilerle bağlantılı tüm şahıs ve tüzel kişilikler ve isimleri, sesleri, fotoğrafları, tasvirleri, eserleri, servisleri ve materyalleri Gönderilmiş Bilgilerde veya kullanımında kullanılmış olan tüm diğer şahıs ve tüzel kişilikler, Gönderilmiş Bilgiler ve onlarda yer alan hakların reklamı, promosyonu, ticareti ve diğer türlü kullanımı ile bağlantılı olarak isimlerinin, seslerinin, fotoğraflarının, tasvirlerinin, performanslarının ve biyografik verilerinin kullanımına izin vermiştir.

Gönderilmiş Bilgilerinizin aşağıdaki niteliklerde olacağını kabul ediyorsunuz:

-Belirttiğini geçerli ortamlarla uyumlu olarak kamusal olarak açıklanmasını veya teşhir edilmesini istemediğiniz kişisel bilgileriniz içermeyecektir.

-Diğer bir şahsın kişisel bilgilerini içermeyecek veya diğer türlü diğer şahsın gizliliğini ihlal etmeyecektir.

-Herhangi bir geçerli kanun, yönetmelik,tüzük veya düzenlemeyi ihlal etmeyecek veya muhtemelen ihlal etmemize neden olmayacaktır.

-İşbu Anlaşmanın koşullarını ihlal etmeyecektir

-Sınırlama olmaksızın telif hakkı, patent veya ticari marka hakları dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarından herhangi birini ihlal etmeyecektir;

-Müstehcen, açık saçık veya davetkar içerik ve/veya pornografi içermeyecektir.

-İftira niteliğinde, tehdit edici, taciz edici, ırkçı veya karalayıcı olmayacaktır. Bu özellikle Türkiyem çalışanları, acenteleri, diğer üyeler veya Site hakkında herhangi bir yasal iddiada bulunulmasını içermektedir.

-Diğer şahıs veya tüzel kişiliğin özel mülkiyet bilgilerini içermeyecektir.

-Sitemiz veya sistemlerimizin çalışmasına müdahale edebilecek ve/veya Sitemiz veya sistemlerimiz üzerinde büyük bir yük yaratabilecek veya getirebilecek herhangi bir bilgisayar donanımı veya yazılımı, virüs, Truva atı programı, kurt, casus yazılı veya diğer herhangi bir bilgisayar programı içermeyecektir.

-İçinde işlediği sistemimiz veya Sitemizin hassasiyeti veya güvenliğini taramayacak veya test etmeyecektir

-İşbu Anlaşmanın gereklilikleri dışındaki herhangi bir ticari veya kamusal amaçla kullanılmayacaktır. Özel olarak, Gönderilmiş Bilgileriniz, diğerlerinin ürünlerinin veya servislerinin reklamını yapmak için kullanılamaz ve üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içeremez.

-Herhangi bir şekilde Türkiyem için bir yükümlülük oluşturmayacaktır.

-Herhangi bir programlama dili veya kodunun Sitemize yüklenmesini veya sokulmasını içermeyecektir.

Ayrıca, diğer herhangi bir Üyeyi taklit etmemeyi veya herhangi bir Gönderilmiş Bilginin yazarını gizlememeyi veya saklamamayı kabul ediyorsunuz. Türkiyem’in kendi takdirine bağlı olarak işbu Anlaşmayı ihlal eden veya diğer türlü uygun olmayan, Siteye göndermiş olduğunuz Gönderilmiş Bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir Gönderilmiş Bilgiyi herhangi bir nedenle veya herhangi bir neden göstermeksizin, kaldırma veya kısıtlama konusunda mutlak hakkımızı mahfuz tutuyor, ancak bu yönde bir yükümlülük üstlenmiyoruz. Buna ek olarak, bu kuralları ihlal eden Üyeleri sonlandırma hakkını da mahfuz tutuyoruz.

Herhangi bir online iletişim veya bilgi dağıtımı gerçekleştirirken veya gönderirken sağ duyu ve iyi niyet kullanmayı kabul ediyorsunuz. Gönderilmiş Bilgilerinizden herhangi birinin bir sonucu olarak meydana gelen zararlar konusunda yasal sorumluluk üstleniyor ve bu zararlara karşı bizi tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

12. Sahtecilik:

Türkiyem, kendi takdirimize bağlı olarak Sitemizle bağlantılı olarak herhangi bir sahtecilik faaliyetinde bulunduğunuzdan şüphelenirse, hesabınızı askıya alabilir veya sonlandırabilir. Sahtecilik eylemleri, sınırlama olmaksızın, Firma Rehberi Sayfamızın Derecelendirme ve Değerlendirme Sisteminin manipülasyonunu içermektedir.

13. Gizlilik.

Firma Rehberinde sizden topladığımız bilgileri nasıl işlediğimizi öğrenmek için lütfen Gizlilik Politikamıza bakınız. Firma Yetkilisi dahil olmak üzere Üyelerin, aksi belirtilmediği sürece, Gizlilik Politikamızla bağlı olmadığını bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizi dikkatli bir şekilde korumalı ve sizden aldıkları bilgileri nasıl işlediklerini görmek için Firma Yetkilisi ile temasa geçmelisiniz.

14. Acenteliğin Olmaması.

Burada kabul ve beyan ediyorsunuz ki Siteyi kullanımınız ve/veya Sitede servisleri sunumunuz siz ve bizim aramızda herhangi bir yüklenicilik (bağımsız veya diğer türlü), acentelik, ortaklık, ortak girişimlik, çalışan – işveren veya franchise veren –alan ilişkisi kurmamaktadır ve aramızda herhangi bir bağlılık, ortaklık veya bağlantı bulunmamaktadır. Hiçbir durumunda Türkiyem’i herhangi bir şekilde bağlama, taahhüt altına sokma, Türkiyem adına sözleşme yapma veya diğer türlü yükümlülük altında sokma yetkisine sahip değilsiniz.

15. Üyeleri Reddetme veya Çıkartma Hakkı:

Size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın herhangi bir nedenle veya herhangi bir neden olmaksızın herhangi bir zamanda Türkiyem Sitesine katılımınızı reddetme veya mevcut katılımınızı kaldırma hakkını mahfuz tutuyoruz. Katılımınızın reddedilmesi veya çıkartılması ile sonuçlanabilecek eylemler, sınırlama olmaksızın şunları içermektedir: İşbu Anlaşmanın Koşullarının herhangi bir şekilde ihlali; birden fazla hesap oluşturmanız, sürdürmeniz ve/veya yönetmeniz; herhangi bir Ödenmemiş Ücreti tam olarak ödememeniz; Üyelerin geri bildirimini uygunsuz yere etkileme girişiminiz veya diğer türlü geri bildirimin uygusuz yere etkilenmesine neden olmanız; veya bir Üyeyi taciz etme girişiminiz, veya taciz edilmesine neden olmanız, veya Üye ile uygunsuz iletişim kurmanız.

16. Tekrar Katılım Talebi.

Siteden çıkartıldıktan sonra tekrar katılmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Tekrar katılım talebiniz aşağıdakileri içermelidir: (i)Neden tekrar katılacağınızı bildiren bir yazılı beyan; ve (ii) İrtibat bilgileriniz. Başvurunuz bizim takdirimize dayalı olarak değerlendirilecektir ve katılımınızın iadesine ilişkin tespitler tamamen bizim kararımıza bağlı olacaktır. Bir başvuru göndermeniz herhangi bir şekilde katılımınızın tekrar kabul edileceğini garanti etmemektedir ve özel olarak bu tür bir garantiye yönelik her türlü beyanı reddediyoruz. Tekrar katılımınızı kabul etme kararımız konusunda sizinle irtibata geçeceğiz. Kararımıza ilişkin size herhangi bir neden bildirmek zorunda değiliz. Tekrar katılımınıza ilişkin her türlü kararın basit bir evet veya hayır kararı şeklinde olabileceğini kabul ediyorsunuz. Sitemiz tarafından alınacak tüm kararlar nihaidir.

17. Gizlilik /İfşa Etmeme : 

İşbu Anlaşmanın ifasının bir sonucu olarak ve kasti olarak veya ihmal eseri bir fiil veya fiilde bulunmamaya bağlı olarak, dokümanlarımızı, iş politikalarımızı, nesne kodumuzu, kaynak kodumuzu, yönetim biçimlerimizi, günlük iş operasyonlarımızı, kapasitelerimizi, mevcut ve gelecekteki stratejilerimizi, pazarlama bilgilerimizi, finansal bilgileri, yazılımımızı, teknolojilerimizi, proseslerimizi, prosedürlerimizi, yöntemlerimizi ve uygulamalarımızı veya işimizin diğer yönlerini size açıklayabiliriz veya siz bunları başka şekilde öğrenebilirsiniz (“Bilgilerimiz”) Burada, Bilgilerimizin herhangi biri ve tamamının gizli olduğunu ve tek ve münhasır fikri mülkiyetimiz ve özel bilgilerimiz olacağını kabul ediyorsunuz.

Bilgilerimizi sadece işbu Anlaşmanı ifasının izin verdiği özel amaçlara yönelik olarak kullanmayı kabul ediyorsunuz. Bilgilerimizin, bir doğrudan rakip de dahil olmak üzere özel olarak bir üçüncü tarafa herhangi bir şekilde açıklanması kesinlikle yasaktır ve bir hukuk mahkemesinde ciddi olarak takip edilecektir. Burada bulunan tüm yükümlülükler işbu Anlaşmanın sona ermesinden sonra da geçerli kalmaya devam edecektir. Ayrıca, bilgilerimizin gizli, özel ve bizim için son derece değerli olduğunu ve Bilgilerimizin tarafınızca açıklanması ile bizim önemli ölçüde zarar göreceğimizi kabul ediyorsunuz. İşbu gizlilik yükümlülüğünün ihlali için parasal tazminatların yetersiz bir çare olduğunu ve ihtiyati tedbire başvurma hakkımız bulunduğunu kabul ediyorsunuz.

18. Kayıt Tutma /Denetim

Siz ve diğer Üyeler arasındaki tüm iletişimin her türlü kaydını idari amaçlara yönelik olarak saklama hakkımızı mahfuz tutuyoruz.

19. Gönderimler:

Türkiyem Üyelerinden Siteye ilişkin mesaj ve geri bildirimleri almak isteriz ve bunlara önem veririz. Ancak lütfen şunu biliniz ki Türkiyem’e göndermiş olduğunuz her türlü fikir, öneri, yorum veya teklif (hep birlikte “Gönderimler”) gizli değildir ve sadece Türkiyem’in mülkiyetinde olacaktır ve burada bu Gönderimlerdeki tüm hakları, mülkiyet haklarını ve menfaatleri devrediyorsunuz. Gönderimlerin Türkiyem’e devredilmediği ölçüde, burada Türkiyem’e, Türkiyem’in Gönderimleri Türkiyem’e herhangi bir ücret veya takyidat olmaksızın ticari olarak kullanması için gerekli tüm hakları veriyorsunuz ve Türkiyem’in herhangi bir şekilde herhangi bir üçüncü tarafa Gönderimleri açıklayabileceğini kabul ediyorsunuz ve Türkiyem’in herhangi bir kısıtlama olmaksızın herhangi bir şekilde tüm Gönderimleri alt lisanslama kabiliyetine sahip olduğunu kabul ediyorsunuz.

Türkiyem, her türlü fikri mülkiyet hakkı da dahil olmak üzere, bunlarda yer alan tüm haklara sahip olacaktır. Türkiyem size herhangi bir tazminat veya alacak borcu olmaksızın, ticari veya diğer türlü herhangi bir amaç için ve herhangi bir şekilde Gönderimleri kullanma ve/veya dağıtma hakkına sahip olacaktır.

20. Telafiler.


İşbu Anlaşmayı ihlal eder şekilde Sitemizin kullanımına ilişkin telafiler, sınırlama olmaksızın, üyeliğinizin derhal sonlandırılması, fiilleriniz konusunda Üyelerimizin bilgilendirilmesi, bir uyarının gönderilmesi (bir kamusal uyarı dahil), üyeliğinizin geçici olarak askıya alınması, parasal tazminat ve ihtiyati tedbiri içermektedir.

21.Garantinin olmaması

Türkiyem, çalışanlarımız ve tedariklerimiz Siteyi ve Sitedeki servisleri “olduğu haliyle”, açık, gizli veya hukuki herhangi bir garanti olmaksızın sağlamaktadır. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, spesifik olarak her türlü mülkiyet hakkı, ticari olarak uygunluk, özel bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme yönündeki zımni garantilerin tamamını özellikle reddediyoruz. Türkiyem ayrıca bu Sitenin, bu Sitede sunulan herhangi bir bilginin, servislerin veya araçların gereksinimlerinizi karşılayacağını, doğru, eksiksiz veya güncel olacağını, doğru, eksiksiz veya güncel sonuçlar vereceğini; Sitede sunulan araçlar ve diğer servisler dahil olmak üzere Sitenin işletiminin zamanlı, güvenli, kesintisiz, hatasız, atlamasız, virüssüz veya diğer zarar bileşenlerden uzak olacağını; veya Sitedeki herhangi bir hatanın düzeltileceğini garanti etmemektedir.

Türkiyem, Sitede depoladığınız verilerin (örneğin araçlarla bağlantılı olarak) güvenli, kullanılabilir veya korunmuş olacağını beyan veya taahhüt etmemektedir. Türkiyem, Sitedeki araçlar veya diğer servislerin sunulmaya devam edileceğini taahhüt veya garanti etmemektedir.

22. Sınırlı sorumluluk:

Hiçbir durumda Türkiyem, çalışanlarımız veya tedarikçilerimiz, size veya diğer herhangi bir şahsa karşı, Sitenin kullanılması veya kullanılmamasından veya bununla ilişkili olarak ortaya çıkan zararlar veya doğrudan, dolaylı zararlar, kar kayıpları, özel veya arızi zararlar için, kuponların kullanımı için, Sitede yer alan bilgilere güvenerek aldığınız herhangi bir karar veya işlediğiniz herhangi bir fiil için, bu ister garanti veya sözleşmenin ihlaline yönelik bir fiil olsun ister ihmal veya diğer haksız fiil olsun, herhangi bir telafi amacının başarısız olmasına bakılmaksızın sorumlu tutulmayacaktır. Size ve herhangi bir üçüncü tarafa karşı herhangi bir koşul altında sorumluluğumuz ve çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin sorumluluğu, herhangi bir telafi amacının başarısız olmasına bakılmaksızın, sorumluluğa neden olan fiilden önceki 12 ayda bize ödediğiniz ücret miktarı ile 100 tl’den hangisi daha az ise o miktar ile sınırlı olacaktır.

23. Tazminat:

Sınırlama olmaksızın (i) Sitede reklamı yapılan mallar veya hizmetlerin reklamını yapmanız, ödemelerini yapmanız veya ödemelerini yapmamanız; ve (ii) Göndermiş Bilgilerinizden herhangi birinin, üçüncü tarafların yetkisiz olarak sahip olduğu materyalleri içermesi, karalayıcı veya taciz edici olması, veya diğer türlü herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmesine yönelik iddialar da dahil olmak üzere, kısmen veya tamamen Sitemizi kullanımınızdan herhangi bir şekilde ortaya çıkan veya buna bağlı olan, herhangi bir üçüncü tarafın öne sürdüğü, makul avukat ücretleri dahil olmak üzere herhangi bir iddia veya talebe karşı bizi,bağlı şirketlerimizi, çalışanlarımızı, müdürlerimizi, acentelerimizi ve memurlarımızı tazmin etmeyi ve bizim zarar görmememizi sağlamayı kabul ediyorsunuz.

24. Diğer Sitelere Linkler

Bu Site, diğer sitelere linkler içerebilir ve bunlar sadece size kullanım kolaylılığı sağlamak üzere sunulmuştur veya diğer Üyeler tarafından sağlanmıştır. Türkiyem, Siteye bağlantılanan harici siteler veya kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu değildir ve söz konusu siteler veya kaynaklardan alınabilecek herhangi bir içerik, reklam, ürün veya diğer materyali doğrulamamaktadır ve bunlardan sorumlu veya yükümlü değildir. Siz ve bu üçüncü taraf siteleri arasındaki işlemler tamamen siz ve üçüncü taraf arasındadır ve Türkiyem’in sorumluluğunda değildir. Türkiyem bu harici kaynaklar veya bunların içeriğinin kullanılabilirliği veya doğruluğundan sorumlu olmadığı için, bu bağlantılı sitelerin kayıt ve şartları ve gizlilik politikalarını gözden geçirmelisiniz, zira bunların politikaları bizimkilerden farklı olabilir.

25. Yasal Uyumluluk:

Şimdiki yada gelecekteki servisimizi kullanmanız ve listelemeniz, sevkiyatlarınız, nakliyeniz, malzemeleri sevk ve nakil etme teklifi taleplerinize ilişkin tüm geçerli ulusal ve uluslararası kanunlara, tüzüklere, yönetmelikler ve düzenlemelere uyacaksınız.

26. Hakim Kanun; Yargı Yetkisi  ve Yeri

Sitemizi ziyaret ederek veya kullanarak, herhangi bir şehir, eyalet veya yargı çevresinin hukuk ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, Türkiye ve New York eyaleti kanunlarının işbu Koşullar ve siz ve Türkiyem veya bağlı şirketlerinizden herhangi biri arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık üzerinde geçerliliğe sahip olacağını kabul ediyorsunuz.  Tahkime tabi olmayan herhangi bir anlaşmazlık veya iddiaya ilişkin olarak (aşağıda belirtildiği şekilde), Türkiye ülkesi, New York eyaleti ve federal mahkemeleri dışında herhangi bir yerde herhangi bir dava veya kovuşturma başlatmamayı kabul ediyorsunuz ve New York eyaletinde ve federal mahkemelerindeki yargı çevresine ilişkin olarak yargı çevresinin uygun olmadığı veya kişisel yargı çevresi bağlamındaki savunmalardan feragat ediyorsunuz.

27. Tahkim:

Siz ve Türkiyem.Net arasındaki Siteye ve servislerimize ilişkin anlaşmazlıklar info@turkiyem.net’e bildirilmelidir.  Bizimle aranızda olabilecek anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmaya çalışacağız.  Tarafsız bir site olmamız nedeniyle, siz ve üyeler arasında servisler veya işlemlere ilişkin ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlığı çözmekle sorumlu değiliz.  Bu Siteyi kullanımınız, Turkiyem.Net aracılığıyla sağlanan mallar veya hizmetler, Türkiyem’in sorumlu olduğunu düşündüğünüz fiil veya fiilde bulunmama ile ilişkili veya bunlardan ortaya çıkabilecek her türlü iddia veya anlaşmazlık, ki buna sınırlama olmaksızın tahkime götürülebilirliğe ilişkin iddia veya anlaşmazlıklar dahildir (“Anlaşmazlık”), nihai ve münhasır olarak tahkim ile çözüme kavuşturulacaktır.    Tahmin, o anda yürürlükte olan Turk Ticaret Kanunu’nun ticari tahkim kuralları altında bir hakem tarafından yürütülecektir.  Tahkim Türkiye’de veya New York’ta gerçekleştirilecektir. 

Hakemler tarafından verilen bir karar üzerine verilen herhangi bir yargı kararı, Türkiye’deki yada New York Long Island’daki herhangi bir yargı yetkisine sahip mahkemede yürürlüğe konabilir.  Hakemler, fiili zararı karşılayan tazminattan fazla olarak herhangi bir Anlaşmazlık ile bağlantılı tazminata hükmetme yetkisine sahip olmayacaktır ve fiili tazminatları artırmayacak veya cezai tazminat, maddi zarardan ayrı tazminat veya dolaylı zarar tazminatına hükmetmeyecektir ve her bir taraf buna ilişkin her türlü iddiadan gayrı kabili rücu olarak feragat etmektedir.  Tahkimin uygun görülmesi, işbu Anlaşma altındaki bir tahkimin, taraf olmayan herhangi bir şahsın niteliği ne olursa olsun iddiaları veya ihtilaflarına ilişkin tahkim ile birleştirilmesi veya konsolidasyonunun kabul edildiği anlamında yorumlanmayacaktır.

İşbu Anlaşma, siz ve Türkiyem.Net arasındaki tüm anlaşmazlıkların bağlayıcı tahkim ile çözüme kavuşturulacağını öngörmektedir Bu bağlamda haklarınızı iddia etmek veya savunmak için mahkemeye gitme hakkından feragat ediyorsunuz. Ayrıca, davalara katılma veya grup davası açma hakkından da feragat ediyorsunuz. Haklarınız, tarafsız hakemler tarafından tespit edilecektir ve bir yargıç veya jüri tarafından tespit edilmeyecektir. Adil yargılanma hakkınız bulunmaktadır, ancak tahkim prosedürleri, mahkemede uygulanan kurallara göre daha basittir ve daha sınırlıdır. Hakemin kararları herhangi bir mahkeme emri olarak icra edilebilecektir ve bir mahkeme tarafından çok sınırlı gözden geçirmeye tabi olacaktır. Türkiyem.Net’in mallarını ve hizmetlerini veya Site’yi kullanarak bu kısıtlamalara rıza gösteriyorsunuz.

Bir Anlaşmazlığın ortaya çıkması ve buradaki tahkim hükümlerinin uygulanamaz veya icra edilemez olması durumunda, veya siz ve Türkiyem.Net arasındaki herhangi bir dava durumunda, taraflar herhangi bir davanın yargı yeri ve yargı çevresinin münhasır olarak Türkiye’de veya New York”ta yer alan devlet mahkemeleri olacağını kabul etmektedir. Eğer herhangi bir taraf herhangi bir Anlaşmazlık veya dava ile bağlantılı olarak herhangi bir hakkın icrası için avukat tutarsa, kazanan taraf, makul avukat ücretlerini karşılama hakkına sahip olacaktır.

28. Güvenlik:

Türkiyem.Net, kişisel bilgilerinizi korumak için, güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanları dahil olmak üzere endüstrinin standart uygulamalarını kullanmaktadır. Verileri yetkisiz erişimden korumak için bir çok farklı güvenlik tekniği kullanıyoruz, ancak bir Satın Alım Koşulunda aksi belirtilmediği sürece, sistemimizin güvenliğini garanti etmiyoruz. Bir Satın Alım Koşulunda aksi belirtilmediği sürece, sistemimize kesintisiz veya güvenli erişimi de garanti etmiyoruz, zira Sitemizin çalışması, kontrolümüz dışında olan bir çok faktöre bağlı olarak kesintiye uğrayabilir.

29. Genel.

Bu Anlaşma, açık koşulları ile Anlaşmanın bir parçası haline getirilmemiş herhangi bir ticari kullanım veya anlaşılmayan hükümlerin vuzuha kavuşturulmasına yönelik yapılan açıklamalarla değiştirilemez, ikmal edilemez veya yorumlanamaz. İşbu Kullanım Koşullarının hükümleri ve açık koşulları ile Anlaşmanın bir parçası haline getirilmiş diğer herhangi bir doküman arasında herhangi bir anlaşmanın olması durumuna, söz konusu diğer doküman özel olarak geçerli olacağını belirtmediği sürece, işbu Kullanım Koşulları geçerli olacaktır. İşbu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün geçersizliği veya icra edilemezliği bir bütün olarak işbu Anlaşmanın geçerliliğini etkilemeyecektir ve söz konusu hüküm geçerli kanun altında izin verilebilen azami ölçüde uygulanabilecek şekilde yetkili merciler tarafından icra edilecek ve gerekirse yeniden yapılandırılacaktır. Türkiyem.Net’in işbu Anlaşmanın hükümlerinden herhangi birini herhangi bir zamanda icra edememesi, burada belirtilen herhangi bir opsiyon veya seçimi uygulamaması, veya buradaki hükümlerden herhangi birinin herhangi bir zamanda ifasını gerekli görmesi, söz konusu hükümlerden herhangi bir şekilde bir feragat olarak yorumlanmayacaktır. İşbu Anlaşmanın uygulanması veya yorumlanmasını içeren tahkim veya dava ikamesi durumunda makul avukat ücretleri ve maliyetleri kazanan tarafa verilecektir. Türkiyem.Net’in bağlı şirketleri veya iştirakleri dışında işbu Anlaşmanın amaçlanan herhangi bir üçüncü taraf faydalanıcısı bulunmamaktadır. Burada kullanılan bölüm başlıkları sadece kullanım kolaylığı amacıyladır ve herhangi bir hukuki anlamı bulunmamaktadır.

Bir format seç
Kişisel Test
Kişisel bir şey ortaya koymayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar verme ya da görüş belirleme/oy verme
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım-MEME
Fotoğraflarınızı yükleyin ve üstüne birşeyler yazın
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı